Anunt important

Conform Hotararii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, persoanele fizice si juridice, proprietari a spatiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligatia de a se inscrie in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate a Comunei Holbav in termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate.

Obligatia inregistrarii revine si proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite inainte de intrarea in vigoare a prezentului act normativ, in termen de 180 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului.

In conformitate cu respectiva hotarare privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (2) si art. 15 alin. (2), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru accesarea formularului necesar inscrierii in Registrul de Evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea si Epurarea Apelor Uzate a Comunei Holbav:
• formularul printat se poate completa la sediul Primariei Comunei Holbav
• formularul se poate descarca de pe site-ul Formular cerere de inscriere in Registrul Unic de evidenta SIA pentru Comuna Holbav

Anunt privind inscrierea in registrul unic SIA comuna Holbav

Anunt de intentie

Primaria Comunei Holbav face public anuntul de intentie privind realizarea de PUZ Locuinte si functiuni conexe drumuri si utilitati, 26 loturi pentru tineri .

Detalii gasiti accesand linkul : anunt intentie elborare PUZ

Anunt

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica locala, Primaria Comunei Holbav, organizeaza o sedinta publica in data de 28.03.2022 ora 13:00, in sala de consiliu local, privind proiectul de buget local pentru anul 2022.

Cetatenii interesati sunt asteptati cu propuneri si sugestii.

Primar
Oprea Lucian – Vasile

Oferta de vanzare teren

Prin prezenta atasam oferta vanzare teren in comuna Holbav, judetul Brasov :

oferta vanzare teren 27.12.2021

oferta 2 vanzare teren 27.12.2021

Masuri privind Covid19

CLSU Comuna Holbav, Judetul Brasov prin Hotararea nr 1 din 26 octombrie 2021 hataraste urmatoarele masuri privind Covid19 : Hotarare CLSU Holbav.

Anunt de incepere proiect

Comuna Holbav, Județul Brasov a semnat în cursul lunii septembrie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Holbav, Județul Brasov” cod proiect SMIS 145475 .

Detalii gasiti accesand linkul : COMUNICAT DE PRESA .

Oferta de vanzare teren

Prin prezenta atasam oferta vanzare teren curti constructii in comuna Holbav, judetul Brasov : oferta vanzare teren 15.09.2021

Anunt concurs

Comuna Holbav, judetul Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea postului :

– consilier, clasa I, grad profesional asistent,
– functie publica din cadrul compartimentului Registrul Agricol si Relatii cu publicul

Detalii gasiti accesand linkul : anunt concurs Registrul Agricol si Relatii cu publicul .

Anunt concurs

Comuna Holbav, judetul Brasov organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante (functie publica din cadrul compartimentului :

– urbanism si amenajarea teritoriului – consilier principal 1 post

– Contabilitate – financiar, resurse umane, taxe si impozite locale – consilier superior 1 post

Detalii gasiti accesand linkul : concurs .

Anunt privind rezultatele procedurii de selectie parteneri

Primaria comunei Holbav a organizat procedura de selectie a partenerilor privati pentru incheierea unui acord de parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul programului operational capital uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9v: Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila, GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII SPECIFICE, Sprijin pentru infiintare de structuri de economie sociala AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Detalii gasiti accesand linkul rezultate selectie parteneri .


Acest site utilizeaza module cookies. CITESTE MAI MULTE ! Continuand navigarea pe acest site sunteti de acord cu utilizarea lor !